pten-turkiye-logograf

Çocuklarda Takip Protokolü

Çocuklarda takip protokolü 2018 senesinde Ciaccio ve arkadaşlarının PTEN mutasyonu olan 16 çocukta yaptıkları izlem üzerine oluşturulan tek protokoldür.

Daha yeni ve doğru bir protokol oluşturulabilmesi için daha çok çocuk hastanın izlemi gerekmektedir. Hasta veri kayıt sistemimizin en önemli amaçlarından birisi de budur. 

Ciaccio ve ark.  doi: 10.1016/j.ejmg.2018.12.001